top of page

המשפט המסחרי

משרד עורכי הדין זיו אור מתמחה במשפט המסחרי ולמעשה נותן פתרון מקיף לכל התאגדות עסקית/מסחרית, הן תחת חברה והן תחת שותפות.
הניסיון שלנו מעניק התבוננות רחבה ומקיפה של כל ההיבטים המשפטיים הכרוכים בכל התאגדות עסקית החל מהקמתה ועד לפירוקה או חיסול עסקיה.

משרדנו עוסק בליווי עסקים באופן שוטף ובייצוג לקוחות בבית המשפט (ליטיגציה):

 • פשיטת רגל- ייצוג חייבים בהליכי פשיטת רגל מהגשת הבקשה ועד קבלת ההפטר המיוחל.

 • ניהול הסכמים והתקשרויות – ליווי מקצועי, יסודי ויעיל בעריכת הסכמים ויצירת התקשרויות למטרות שונות.

 • הסכמי השקעה, כניסת שותפים ומיזוגים – ליווי מקצועי, יסודי ויעיל של הסכמי השקעה בתחומי פעילות שונים, לרבות הסכמי שותפויות ומייסדים.

 • ייסוד תאגידים, חברות ושותפויות - הקמת ישויות משפטיות שונות, לרבות חברות, שותפויות, עמותות ואגודות. עריכת הסכימי מייסדים, תקנוני התאגדות והסכמים בין שותפים/בעלי מניות

 • פירוק חברות ופירוק שותפויות – פירוק חברות ושותפויות, הן בעטיה של החלטה מרצון של החברים בתאגיד, או בעטיה של החלטת בית המשפט לפירוק. הליווי הפירוק נעשה מתחילתו ועד סופו ביסודיות, מקצועיות וביעילות מירביים.

 • ליווי בעלי מניות דירקטורים ונושאי משרה בחברה – ליווי במהלך העסקים השוטפים של התאגיד, ייעוץ משפטי לעניין אחריות נושאי המשרה, רבות נוכחות באסיפות מנהי ובעלי התאגיד.

 • ייעוץ משפטי שוטף -  ייעוץ וליווי שוטף במהלך העסקים הרגיל של התאגיד- אכיפת חיובים, עדכונים שוטפים ולפי העניין של מסמכי ההתאגדות. אכיפת חיובים, דיני עבודה, דיני מיסים וליטיגציה.

 • תביעות כספיות – ייעוץ וליווי בגיבוש אסטרטגיה בתביעות כספיות, לרבות ייצוג תאגידים בבתי המשפט השונים.

 • הוצאה לפועל – ייצוג חייבים וזוכים בהליכים השונים במתנהלים בלשכות ההוצאה לפועל בכל הארץ

 • דיני מיסים - ליטיגציה בתחום דיני המיסים - מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין. ייצוג נישומים ברשות המיסים, בוועדות ערר ובבתי המשפט בערכאות השונות.

 • ליטיגציה מסחרית – ייצוג תאגידים בפני בתי המשפט  ובערכאות השונות, לרבות בהליכי בוררות וגישור. הכנת אסטרטגיה בניהול התיק בפני בית המשפט וניהול ההליך ביסודיות, מקצועיות וביעילות מתחילתו ועד סוף והכל תוך ראיה את טובתו 
  של הלקוח.

bottom of page