top of page

המשפט האזרחי

משרד עורכי הדין זיו אור מתמחה במשפט אזרחי ומהווה פתרון יסודי, מקצועי ויעיל למגוון סוגיות במשפט האזרחי, לרבות ייצוג קונים ומוכרים בעסקאות מקרקעין מגוונות, לרבות עסקאות מקרקעין חקלאיים ומתן ייעוץ משפטי בעניין זכויות בני מושבים, ייצוג לקוחות פרטיים בבית המשפט הערכאות שונות, עריכת צוואות וייצוג מבקשים בבקשות לצווי קיום צוואה ולצווי ירושה.

 

ליווי ועריכה של הסכמים שונים, לרבות הסכמי ממון והסכמים חיים משותפים:

  • חוזים – ליווי ועריכה של הסכמים שונים, לרבות עסקאות מקרקעין, הסכמי ממון וחיים משותפים ואישורם בבית המשפט.

  • זכויות במושבים –  ליווי בסוגיות של הורים וילדים בנחלות חקלאיות, ועריכת הסכמים בין הורים לילדים ומתן פתרונות לכל הסוגיות הסבוכות הקשורות בכך.

  • עריכת הסכמים וניהול מו"מ מורכבים - ליווי צדיים במו"מ בעניינים שונים. גיבוש אסטרטגיה בניהול מו"מ מורכבים.

  • ייצוג זוכים וחייבים בהוצאה לפועל - מחלקה לגביית חובות וניהול יסודי ומקצועי של הליכי גבייה המתנהלים בהוצאה לפועל. ייצוג חייבים וזוכים בהליכים המתנהלים בלשכת ההוצאה לפועל, לרבות ייצוג בדיונים אצל רשם ההוצאה לפועל. נקיטה והתגוננות בהליכים מבצעיים.

  • ייפוי כח מתמשך - מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

bottom of page