top of page

מאמרים

מאמר מס' 1 - המשפט המסחרי

משרד עורכי הדין "אור את מרדכי ושות' " מתמחה במשפט המסחרי ולמעשה נותן פתרון מקיף לכל התאגדות עסקית/מסחרית, הן תחת חברה והן תחת שותפות.

בלחיצה על הכפתור למטה יפתח קובץ PDF כדי שלא יכולו להעתיק חומרים מקצועיים.

<< להמשך המאמר

מאמר מס' 2 - מהעיתונות. ידיעות אחרונות 31.1.16

משרד עורכי הדין "אור את מרדכי ושות' " מתמחה במשפט המסחרי ולמעשה נותן פתרון מקיף לכל התאגדות עסקית/מסחרית, הן תחת חברה והן תחת שותפות.

בלחיצה על הכפתור למטה יפתח קובץ PDF כדי שלא יכולו להעתיק חומרים מקצועיים.

<< להמשך המאמר

מאמר מס' 3 - המשפט האזרחי

משרד עורכי הדין "אור את מרדכי ושות' " מתמחה במשפט המסחרי ולמעשה נותן פתרון מקיף לכל התאגדות עסקית/מסחרית, הן תחת חברה והן תחת שותפות.

בלחיצה על הכפתור למטה יפתח קובץ PDF כדי שלא יכולו להעתיק חומרים מקצועיים.

<< להמשך המאמר

מאמר מס' 4 - מהעיתונות. גלובס 31.1.16

משרד עורכי הדין "אור את מרדכי ושות' " מתמחה במשפט המסחרי ולמעשה נותן פתרון מקיף לכל התאגדות עסקית/מסחרית, הן תחת חברה והן תחת שותפות.

בלחיצה על הכפתור למטה יפתח קובץ PDF כדי שלא יכולו להעתיק חומרים מקצועיים.

<< להמשך המאמר
bottom of page