top of page

כתבות ומאמרים

אנשים מוצאים עצמם במצב בו הם חייבים הרבה כסף בתיקי הוצאה לפועל, נמצאים בפני דילמה אמיתית באשר לאופן בו הם יסדירו את חובותיהם, זאת בהתייחס ליכולת הפירעון שלהם והזמן שיידרש לשלם את מלוא חובותיהם.

ישנם חייבים רבים המעוניינים בכנות לשאת בעול תשלום חובותיהם, אך למרבה הצער, גם אם תוחלת חייהם תעלה על 300 שנים, ביכולת ההחזר הנוכחית שלהם, לא תהיה להם כל אפשרות לשלם את מלוא חובותיהם. מול הרצון הכנה לשלם את מלוא חובותיהם, עומד לו רצון וצורך חברתי ולגיטימי כאחד והוא- לשקם את חייהם ולחזור לחיים נורמאליים, ללא הגבלות, ללא עיקולים וללא חרב מתנופפת מעל ראשיהם כל ימות השנה.

במצב בו החייבים אינם יכולים להגיע להסדר תשלום החוב עם נושיהם, ההתלבטות הרווחת היא בחירת מבין אחת משלושת האפשרויות הבאות: איחוד תיקים, חייב מוגבל באמצעים ופשיטת רגל. כמובן שכתבה זו אינה ממצה את כל היתרונות והחסרונות של כל אפשרות, אך אתייחס למצב בו חוב החייב הינו גבוה מסכום המינימום הקבוע בפקודת פשיטת הרגל (17,481.54 ₪).

איחוד תיקים- חייב שעומדים נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל יכול לבקש מראש ההוצאה לפועל שיאחד את כל התיקים תחת תיק אחד שבו ירוכז הטיפול בחובות. יש לזכור, בקשה זו תענה בתנאי שהחייב שילם לנושיו עד למועד הבקשה לכל הפחות 3% מחובותיו אליהם ובתנאי שעד למתן החלטה בבקשה, שילם החייב 3% בכל חודש. אפשרות זו מתאימה לחייב שחובו אינו גדול במיוחד או שיש לו אפשרות לעמוד בתשלום החודשי הגבוה. אפשרות זו מאפשרת לחייב להשיב את החוב בפרק זמן קצר יחסית וכן מונע מצב שבו מספר נושים נוקטים כנגדו בהליכים משפטיים כל אחד בנפרד.

חייב מוגבל באמצעים- חייב מוגבל הוא חייב המבקש לאחד את תיקי ההוצאה לפועל שנגדו תחת תיק איחוד, אך מבקש להכיר בו כחייב מוגבל באמצעים, כלומר שאפשרויותיו הכלכליות מוגבלות ואין באפשרותו להשיב את החוב בפרקי הזמן הנקובים בחוק ההוצאה לפועל. היתרון באפשרות זו הוא שהתשלום המוטל על החייב נמוך ומתאים למצבו הכלכלי.  אך החיסרון הוא שמצב זה יכול להימשך זמן רב מאוד שבו החייב נמצא בסטאטוס של חייב מוגבל עם כל ההגבלות. 

פשיטת רגל- פשיטת רגל היא פרוצדורה משפטית בה מכריזים על החייב כפושט רגל ( בהתאם לתנאים בפקודת פשיטת הרגל), מכנסים את כל נכסיו של החייב, מממשים אותם ולאחר מכן מחלקים את התמורה מהמימוש בין כל נושיו. במקביל קובע בית המשפט לפירוק מהו הסכום החודשי שעל החייב לשלם לקופת פשיטת הרגל. רק בתום תקופה מסוימת מעניק בית המשפט לפירוק לחייב הפטר. הפטר - מחיקת כל חובותיו של החייב ולמעשה "פתיחת דף חדש" בחייו של החייב.

הגם שהאמור בכתבה זו הינו כללי, המסקנה האמורה היא כי בתנאים מסוימים "ריצת" החייבים ללשכות ההוצאה לפועל בבקשה להכריז עליהם כמוגבלים באמצעים אינו הפתרון הנכון ביותר. במצבים רבים יהיה נכון עבור אותם חייבים לבחור את אפשרות פשיטת הרגל, ובכך לראות את האור בקצה  מנהרת החובות שלהם, ולא לסחוב את תיקי החובות עד שארית חייהם.

הכותב הינו בעל ניסיון רב בסיוע לחייבים, לרבות הליכי פשיטת רגל והסדרי חוב עם גופים שונים.

#13 // איחוד תיקים עלול להיות תיק לכל החיים

זיו אור - משרד עורכי דין
bottom of page